Η ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ, ότι περιήλθαν σε γνώση της απόπειρες εξαπάτησης, με μη εξουσιοδοτημένη χρήση της επωνυμίας της, της διεύθυνσης της έδρας της, του λογοτύπου και των εμπορικών σημάτων της.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην Εταιρεία μας, η ύπαρξη απατηλών διαδικτυακών αγγελιών, που αναρτώνται σε ιστοσελίδες εύρεσης εργασίας ή/και επαγγελματικής δικτύωσης, στις οποίες οι δράστες, πρόσωπα τελείως άγνωστα στην Εταιρεία μας και μη έχοντα απολύτως καμία σχέση με αυτήν, παριστάνουν ψευδώς, ότι διενεργούν προσλήψεις για λογαριασμό της Εταιρείας μας, προβαίνουν σε διαδικτυακές συνεντεύξεις με υποψηφίους και σε προσφορές θέσης εργασίας, ενώ ενδέχεται να παραπέμπουν σε υπαρκτούς συνδέσμους/ιστοσελίδες της Εταιρείας μας.

Ενόψει αυτών, η ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΔΗΛΩΝΕΙ και ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ, ότι ΔΕΝ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ με κανέναν τρόπο με τις ανωτέρω ενέργειες, οι οποίες συνιστούν ηλεκτρονική απάτη, με παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών, επιφυλασσόμενη να προσφύγει ενώπιον πάσας αρμόδιας Αρχής και Δικαστηρίου εναντίον παντός υπευθύνου, για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της και την αποκατάσταση οιασδήποτε ζημίας τυχόν επέλθει σε βάρος της.

Η ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ καμία ευθύνη για οιαδήποτε οικονομική ζημία τυχόν υποστεί οιοδήποτε θύμα της ανωτέρω δόλιας δραστηριότητας.