ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ SERVIER HELLAS

Περισσότερες πληροφορίες για τον Όμιλο Servier

21800

εργαζόμενοι

100 εκατομμύρια

ασθενείς λαμβάνουν
καθημερινά φάρμακα της Servier

Το 23%

των εσόδων μας
από τα πρωτότυπα φάρμακα
επανεπενδύεται στην έρευνα
και την ανάπτυξη

Έσοδα το 2020/2021 4.7

δισεκατομμύρια ευρώ
εκ των οποίων 3,3 δισεκατομμύρια
ευρώ από πρωτότυπα
φάρμακα και 1,4 δισεκατομμύρια
ευρώ από γενόσημα φάρμακα

3 θεραπευτικοί τομείς:

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
ΚΑΡΔΙOΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Τελευταίες δημοσιεύσεις στα κοινωνικά μας δίκτυα

Η Servier Medical Art είναι μια τράπεζα ιατρικών εικόνων η οποία διατίθεται για τη δημιουργία παρουσιάσεων