Διπλή διάκριση για δεύτερη συνεχή χρονιά για τη Servier Hellas ως Top Employer Greece 2022 και Top Employer Europe 2022!

TOP EMPLOYER 2022

Διπλή διάκριση για δεύτερη συνεχή χρονιά για τη Servier Hellas ως Top Employer Greece 2022 και Top Employer Europe 2022!

“Together, we RiSe to the TOP!”

Η Servier Hellas συγκαταλέγεται και φέτος μεταξύ των οργανισμών που παρέχουν ένα εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας, έχοντας λάβει τις διακρίσεις Top Employer Greece 2022 και Top Employer Europe 2022 για τρίτη και δεύτερη συνεχή χρονιά, αντίστοιχα.

Κάθε χρόνο, το Top Employers Institute, πιστοποιεί εταιρείες που δεσμεύονται να παρέχουν το καλύτερο δυνατό εργασιακό περιβάλλον στους ανθρώπους τους μέσω καινοτόμων και ανθρωποκεντρικών πρακτικών HR.

Το σήμα απονέμεται μετά από μία διαδικασία αξιολόγησης των πρακτικών HR μέσω του «HR Best Practices Survey» το οποίο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεματικών, όπως οι στρατηγικές ηγετικής συμπεριφοράς, ανάπτυξης ταλέντων και δεξιοτήτων, βελτίωσης της απόδοσης και ευεξίας των εργαζομένων, διαφορετικότητα και συμπερίληψη, εργασιακό περιβάλλον, ένταξης και ενσωμάτωσης κ.ά.

Στη Servier, η αριστεία στις πρακτικές Ανθρώπινου Δυναμικού και η προσέλκυση ταλέντων ήταν πάντα προτεραιότητα, εδραιωμένη στις αξίες του Ομίλου.

Εντός του 2021, η Servier Hellas επένδυσε στους τομείς της Ηγεσίας, της Διαφορετικότητας & Συμπερίληψης και της Ένταξης & Ενσωμάτωσης των νέων συναδέλφων. Ανέπτυξε προγράμματα, όπως το Μοντέλο Ηγεσίας της Servier, παρέχοντας σε κάθε εργαζόμενο τα μέσα εκείνα ώστε να δεσμευτεί στο χτίσιμο του μέλλοντος του οργανισμού από κοινού.