Διπλή διάκριση για τη Servier Hellas ως Top Employer Greece 2021 και Top Employer Europe 2021.

Φέτος η Servier Hellas έλαβε τις κορυφαίες διακρίσεις Top Employer Greece 2021 και Top Employer Europe 2021, σε αναγνώριση των εξαιρετικών πρακτικών διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων που εφαρμόζει! Φέτος είμαστε διπλά υπερήφανοι, καθώς βρισκόμαστε μεταξύ των Κορυφαίων Εργοδοτών για 2η συνεχή χρονιά στην Ελλάδα και για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο! Η διάκριση αυτή ήρθε κατόπιν αξιολόγησης σχεδόν 400 στρατηγικών και πρακτικών που συνολικά συνθέτουν ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον σε τομείς όπως η Ηγεσία (Leadership), η Εκπαίδευση & Ανάπτυξη (Learning & Development), η Ένταξη & Ενσωμάτωση (Onboarding), η Απόδοση (Performance), οι Αμοιβές & Παροχές (Compensation & Benefits), οι Αξίες (Values), κ.ά. Η βράβευση Αυτή αφιερώνεται σε όλους τους ανθρώπους μας. Σε όλους εμάς!