Σε αυτή τη φόρμα επικοινωνίας μπορείτε να συμπληρώσετε ελεύθερα πληροφορίες. Σας υπενθυμίζουμε ότι πρέπει να γράψετε αντικειμενικά σχόλια (ποτέ περιττές ή προσβλητικές παρατηρήσεις). Παρακαλείστε να μη μοιράζεστε δεδομένα που θεωρούνται προσωπικά και ευαίσθητα, όπως φυλετική ή εθνική καταγωγή, πολιτικές, φιλοσοφικές ή θρησκευτικές απόψεις, συμμετοχή σε εργατικά σωματεία, δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή, παραβάσεις, ποινές φυλάκισης, εντάλματα σύλληψης.


    *Υποχρεωτικά πεδία