Σε αυτή τη φόρμα επικοινωνίας μπορείτε να συμπληρώσετε ελεύθερα πληροφορίες. Σας υπενθυμίζουμε ότι πρέπει να γράψετε αντικειμενικά σχόλια (ποτέ περιττές ή προσβλητικές παρατηρήσεις). Παρακαλείστε να μη μοιράζεστε δεδομένα που θεωρούνται προσωπικά και ευαίσθητα, όπως φυλετική ή εθνική καταγωγή, πολιτικές, φιλοσοφικές ή θρησκευτικές απόψεις, συμμετοχή σε εργατικά σωματεία, δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή, παραβάσεις, ποινές φυλάκισης, εντάλματα σύλληψης. Η SERVIER σας ενημερώνει ότι θα τηρήσει, επεξεργασθεί και χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε, στο πλαίσιο της αποστολής του βιογραφικού σας σημειώματος για εύρεση εργασίας στην Εταιρεία μας, με σκοπό την αξιολόγησή του. Πρόσβαση στο βιογραφικό σας σημείωμα και στα προσωπικά σας δεδομένα θα έχουν μόνο τα αρμόδια στελέχη της SERVIER (και των εταιρειών του Ομίλου SERVIER) που είναι εξουσιοδοτημένα για την αξιολόγηση υποψηφίων και την πρόσληψη εργαζομένων, ή/και στελέχη τρίτων εταιρειών, με τις οποίες η SERVIER συνεργάζεται και οι οποίες εκτελούν για λογαριασμό της τους ανωτέρω σκοπούς, υπό όρους τήρησης εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. To βιογραφικό σας σημείωμα και τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν από τη SERVIER για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών μετά την τελευταία επαφή σας με αυτήν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πως χρησιμοποιεί η SERVIER τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε, ποια μέτρα και εγγυήσεις ασφάλειας εφαρμόζει, ποια είναι τα δικαιώματα που έχετε αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και πως μπορείτε να ασκήσετε αυτά, παρακαλούμε να συμβουλευθείτε τον σχετικό σύνδεσμο της ιστοσελίδας μας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Πολιτική Απορρήτου).

    *Υποχρεωτικά πεδία