Όροι Χρήσης

Καλώς ήρθατε στο δικτυακό τόπο  www.servier.gr
Χρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα, αποδέχεσθε και δηλώνετε υπεύθυνα, ότι έχετε διαβάσει τη νομική προειδοποίηση/γνωστοποίηση και υποχρεούστε να συμμορφώνεστε με αυτήν. Το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου μπορεί να υποστεί αλλαγές. Επομένως, καλείστε να συμβουλεύεστε τακτικά τη νομική προειδοποίηση/γνωστοποίηση.

1. Πνευματική ιδιοκτησία

1.1. Αυτή η ιστοσελίδα (η «Ιστοσελίδα») είναι ιδιοκτησία της «LES LABORATOIRES SERVIER», εταιρείας με μετοχικό κεφάλαιο 34.590.852 Ευρώ, καταχωρημένης στο Εμπορικό και Εταιρικό μητρώο της πόλης Nanterre με τον αριθμό / 085 480 796 και εδρεύουσας στην οδό Carnot 50 (92284) Sureness, Γαλλία.
Η «LES LABORATOIRES SERVIER» είναι εταιρεία της «SERVIER». Ο συντάκτης της ιστοσελίδας της «SERVIER» είναι ο κ. Νικόλαος ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, Διευθυντής του Τμήματος Εκπαίδευσης. Η διαχείριση της Ιστοσελίδας γίνεται από το Praxis.

1.2. Η γενική δομή, καθώς και το λογισμικό, τα κείμενα, οι εικόνες, κινούμενες ή μη, η τεχνογνωσία και κάθε άλλο στοιχείο που απαρτίζει την Ιστοσελίδα, αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της «LES LABORATOIRES SERVIER» και προστατεύονται από τους ισχύοντες νόμους περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε αναπαραγωγή, εν όλω ή εν μέρει, της Ιστοσελίδας αυτής, καθ’ οιονδήποτε τρόπο εν γένει, χωρίς τη ρητή συμφωνία της «SERVIER», απαγορεύεται και αποτελεί πλαστογραφία. Το ίδιο ισχύει και για τις βάσεις δεδομένων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, των οποίων παραγωγός είναι η «SERVIER» και οι οποίες προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα εμπορικά σήματα της «SERVIER» και των συνεργατών της, καθώς και οι λογότυποι που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, αποτελούν σήματα κατατεθέντα.

Απαγορεύεται, επομένως, οποιαδήποτε, εν όλω ή εν μέρει, αναπαραγωγή αυτών των εμπορικών σημάτων ή λογοτύπων από στοιχεία της Ιστοσελίδας, χωρίς τη ρητή συμφωνία της «LES LABORATOIRES SERVIER».

2. Πληροφορίες τεχνικής φύσης

Αποδέχεσθε και δηλώνετε υπεύθυνα, ότι έχετε τις απαραίτητες δεξιότητες για πρόσβαση και χρήση αυτής της Ιστοσελίδας και ότι έχετε ελέγξει, ότι ο υπολογιστής που χρησιμοποιείτε προστατεύεται από κακόβουλο λογισμικό και δεν αντιμετωπίζει τεχνικό πρόβλημα.
Αποδέχεσθε, επίσης, ότι έχετε ενημερωθεί, ότι η Ιστοσελίδα αυτή είναι προσβάσιμη 24 ώρες την ημέρα, για 7 ημέρες την εβδομάδα, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, προβλημάτων του υπολογιστή, προβλημάτων στη δομή των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, ή τεχνικών προβλημάτων.
Η «SERVIER» μπορεί να διακόψει τη λειτουργία της Ιστοσελίδας για λόγους συντήρησης.

3. Τι πρέπει να γνωρίζετε για το διαδίκτυο

Είναι δύσκολο να παρασχεθεί 100% εγγύηση για την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται μέσω διαδικτύου. 
Αν και λαμβάνουμε όλα τα δέοντα μέτρα για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών, δεν δυνάμεθα, ούτε να διασφαλίσουμε, ούτε και να εγγυηθούμε, ότι οι πληροφορίες που μεταδίδονται άμεσα, ή μέσω αυτών των on-line υπηρεσιών, είναι απολύτως ασφαλείς. 
Ως εκ τούτου, η ανάρτηση/κοινοποίηση των πληροφοριών/δεδομένων σας γίνεται με δικό σας αποκλειστικά κίνδυνο και ευθύνη, παρά το ότι αμέσως μόλις ειδοποιηθούμε, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια τη Ιστοσελίδας.
Η Ιστοσελίδα αυτή, ή ορισμένες περιοχές της, είναι δυνατόν να περιέχουν υλικό που απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες. Σε περίπτωση που επιτρέπετε σε παιδιά την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα αυτή, είναι καθήκον σας να ελέγχετε την πρόσβαση και να αποφασίζετε για το ποια περιεχόμενα και ποιες υπηρεσίες είναι κατάλληλα για παιδιά και ποια όχι.
Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας, ότι τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να κάνουν δημοσίως προσβάσιμα προσωπικά τους δεδομένα μέσω αυτής της Ιστοσελίδας.

4. Περιεχόμενο της ιστοσελίδας

Η «SERVIER» παρέχει πρακτικής φύσης πληροφορίες (ημερομηνία συνεδρίων, διαλέξεων, συμποσίων κλπ.), εκπαιδευτικά εργαλεία, πληροφορίες στον τομέα της υγείας ή εξειδικευμένα δημοσιευθέντα άρθρα. Οι πληροφορίες αυτές δεν συνιστούν και δεν πρέπει να εξομοιώνονται με νομική ή ιατρική συμβουλή. 
Για ιατρική συμβουλή, πρέπει πάντα να απευθύνεστε σε ιατρό ή φαρμακοποιό.
Οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό που περιέχεται σε αυτή την Ιστοσελίδα παρέχεται «ως έχει», χωρίς κανενός είδους εγγύηση, ούτε ρητή, ούτε σιωπηρή
.
 

5. Περιορισμός της ευθύνης

Παρότι η «SERVIER» μεριμνά για τον έλεγχο αυτών των πληροφοριών και των εργαλείων, δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια και την ενημέρωση του περιεχομένου αυτής της Ιστοσελίδας. Κατά συνέπεια, η «SERVIER» δεν θα θεωρείται με κανένα τρόπο υπεύθυνη σε περίπτωση σφάλματος, μη διαθεσιμότητας των πληροφοριών ή / και παρουσίας ιών στην Ιστοσελίδα της. Ομοίως, το περιεχόμενο των άρθρων που δημοσιεύονται on-line δεσμεύει μόνο τους συντάκτες τους.

Θα πρέπει να έχετε την προσωπική κλινική σας άποψη και να κρίνετε. Η «SERVIER» δεν φέρει ευθύνη για:

 • Οποιαδήποτε ανακρίβεια ή παράλειψη στις πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα. 
 
Οποιαδήποτε βλάβη/ζημία, που προέρχεται από εισβολή τρίτου στην Ιστοσελίδα και που προκαλεί τροποποίηση του περιεχομένου ή/και των πληροφοριών αυτής. 
 
Οποιαδήποτε βλάβη/ ζημία, που προέρχεται από την πρόσβαση ή από την αδυναμία πρόσβασης στην Ιστοσελίδα ή από τη χρήση της (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε βλάβης λόγω ιού που ενδέχεται να προσβάλει τον υπολογιστή σας) ή/και από πληροφορία που παρέχεται σε αυτήν.

6. Οι υποχρεώσεις σας ως χρήστη

6.1. Σεβασμός των άλλων 
Πρέπει να σέβεστε τη κείμενη νομοθεσία (ιδιαίτερα τη νομοθεσία περί της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων). Συγκεκριμένα, αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα, στα οποία έχετε πρόσβαση, πρέπει να απέχετε από οποιαδήποτε στρεβλή συλλογή ή χρήση και, γενικά, από οποιαδήποτε πράξη που μπορεί να βλάψει την ιδιωτική ζωή, τη φήμη, το σεβασμό, την εικόνα ή την ευαισθησία άλλου χρήστη ή άλλου ατόμου, αποφεύγοντας κάθε δυσφημιστικό, προκλητικό, κακοπροαίρετο ή απειλητικό σχόλιο, μήνυμα ή κείμενο.

6.2 Υπερκειμενικές ζεύξεις (Hypertext links) 
Οι υπερκειμενικές ζεύξεις, κάτω από αυτή την Ιστοσελίδα, με άλλες πηγές του διαδικτύου και ιδιαίτερα συνεργάτες της εταιρείας, έχουν λάβει προηγούμενη έγγραφη ρητή άδεια. Η «SERVIER» προσπαθεί να αναφέρεται μόνο σε ιστοσελίδες σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία. Εντούτοις, το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων δεν ελέγχεται από τη «SERVIER» και, επομένως, η «SERVIER» δεν φέρει ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στις εν λόγω ιστοσελίδες. Χρήστες και επισκέπτες του διαδικτύου δεν μπορούν να δημιουργούν ζεύξη προς αυτή την Ιστοσελίδα, χωρίς προηγούμενη ρητή συμφωνία της «LES LABORATOIRES SERVIER».

7. Για ποιον προορίζονται οι πληροφορίες που συλλέγονται;

Τα προσωπικά σας στοιχεία που συλλέγονται σε αυτή την Ιστοσελίδα προορίζονται για τις υπηρεσίες και τις εταιρείες της «SERVIER», που έχουν αναλάβει να απαντήσουν στα αιτήματά σας ή/και να διερευνήσουν δυνατότητες επαγγελματικής συνεργασίας μαζί σας ή/και για συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων. Η διεύθυνσή σας ΙΡ προορίζεται για το προσωπικό του Τμήματος Επεξεργασίας Δεδομένων, το οποίο έχει ειδικώς εξουσιοδοτηθεί να επεξεργάζεται αυτές τις πληροφορίες και να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο.

8. Πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας πρόσβασης και διόρθωσης

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού Ν.2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και του ευρωπαϊκού δικαίου (Οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ), καθώς και με τη γαλλική νομοθεσία αριθ. 78-17 της 06.01.1978, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, αντίρρησης, ή αιτήματος μεταβολής των προσωπικών σας δεδομένων, αποστέλλοντας επιστολή στον κ. Νικόλαο ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, στη διεύθυνση SERVIER HELLASΦραγκοκλησιάς 7, Μαρούσι, 15125, Αθήνα, Ελλάδα ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση: nikos.papaioannou@servier.com 

Σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, αποτελεί ατομικό δικαίωμα που μπορεί να ασκηθεί μόνο από τον/την ενδιαφερόμενο/η, αναφορικά με τα προσωπικά του/της δεδομένα: επομένως, για λόγους ασφαλείας, η αρμόδια υπηρεσία θα ελέγχει, την ταυτότητά σας, ώστε να αποφεύγεται η κοινοποίηση εμπιστευτικών προσωπικών σας πληροφοριών σε άλλο άτομο. Σε περίπτωση διόρθωσης, θα σας αποστέλλουμε, κατόπιν απλού αιτήματός σας, αντίγραφο της πληροφορίας ως διορθώθηκε.

9. Περαιτέρω πληροφορίες

Εάν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τον κ. Νικόλαο ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, με επιστολή στη διεύθυνση SERVIER HELLASΦραγκοκλησιάς 7, Μαρούσι, 15125, Αθήνα, Ελλάδα ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση: nikos.papaioannou@servier.com 

10. Ισχύον νόμος και δικαιοδοσία

Η Ιστοσελίδα αυτή διέπεται από την ελληνική νομοθεσία.