Φάκελος προϊόντων

 • 853 εκατομμύρια συσκευασίες φαρμάκων παρασκευάστηκαν από τα εργοστάσια της SERVIER το 2013.

Η Μονάδα Κλινικής Υποστήριξης Μελετών της Servier στο Gidy (στην περιοχή της Orlean) αποτελεί τη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής φαρμάκων που προορίζονται για κλινικές μελέτες στην Ευρώπη.

      

 • COSYREL FS.C. TAB (5+5) MG COSYREL FS.C. TAB (5+10) MG COSYREL FS.C. TAB (10+5) MG COSYREL FS.C. TAB (10+10) MG

  (bisoprolol fumarate+perindopril arginine)

  Ιδιοπαθής υπέρταση

  Σταθερή στεφανιαία νόσος

  Σταθερή χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια

  Φύλλο Οδηγιών Χρήσης

 

 • COVERAM TAB (5+5) MG COVERAM TAB (5+10) MG COVERAM TAB (10+5) MG COVERAM TAB (10+10) MG

  (perindopril arginine+amlopidine)

  Ιδιοπαθής υπέρταση

  Σταθερή στεφανιαία νόσος

  Φύλλο Οδηγιών Χρήσης

 

 • COVERSYL F.C. TAB 5 MG

  (perindopril arginine)

  Ιδιοπαθής υπέρταση

  Σταθερή στεφανιαία νόσος

  Φύλλο Οδηγιών Χρήσης    

 

 

 • DAFLON F.C. TAB (450+50) MG

  (micronized purified flavonoid fraction)

  Χρόνια φλεβική ανεπάρκεια

  Συμπτωματική θεραπεία της αιμορροϊδικής κρίσης

  Φύλλο Οδηγιών Χρήσης

 

 

 

  

 • ΙMPLICOR F.C. TAB (50+5) MG ΙMPLICOR F.C. TAB (50+7,5) MG

  (metoprolol tartate+ivabradine hydrochloride)

  Σταθερή στηθάγχη

  Φύλλο Οδηγιών Χρήσης

 

 • LONSURF F.C. TAB (15+6,14) MG LONSURF F.C. TAB (20+8,19)  MG

  (trifluridine+tipiracil)

  Μεταστατικός ορθοκολικός καρκίνος

  Φύλλο Οδηγιών Χρήσης

  

 • PIXUVRI PD. C .SO. IN 29 MG/VIAL

  (pixanntrone)

  Αιματολογία

  Φύλλο Οδηγιών Χρήσης

 

 

 

 

 

 • PROCORALAN F.C.TAB 5 MG  PROCORALAN F.C.TAB 7,5 MG

  (ivabradine hydrochloride)

  Σταθερή στηθάγχη

  Καρδιακή ανεπάρκεια  

  Φύλλο Οδηγιών Χρήσης

 

 • TRIPLIXAM F.C. TAB (5+1,25+5) MG TRIPLIXAM F.C. TAB (5+1,25+10) MG TRIPLIXAM F.C. TAB (10+2,5+5) MG TRIPLIXAM F.C. TAB (10+2,5+10) MG

     (perindopril arginine+indapamide+amlodipine)

    Ιδιοπαθής υπέρταση

     Φύλλο Οδηγιών Χρήσης   

 

 

 

 

 • VIACORAM F.C.TAB (3,5+2,5) MG

  (perindopril arginine+amlodipine)

  Ιδιοπαθής υπέρταση

  Φύλλο Οδηγιών Χρήσης